Rezultate contestații concurs 17.08.2015

Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziția nr. 535/17.07.2015

Proces verbal

Nr. 8074 din 19.08.2015

încheiat astăzi, 19.08.2015 la sediul Primăriei Comunei Voinești

Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin dispoziția nr. 535/17.07.2015, întrunită în data de 19.08.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei Comunei Voinești procedează la deschiderea ședinței privind soluționarea contestației depusă de domnul Grama Sebastian, înregistrată sub nr. 8051 din 18.08.2015 în urma concursului din data de 17.08.2015 pentru ocuparea postului de educator specializat – Centru de îngrijire a copiilor tip after School Voinești.

Sunt prezenți:

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte: CRIVOI LUCIAN, Membri: BĂȚOAIA CRISTINA, BĂȚOAIA PETRE.

Secretar: TIMOFTE LIVIU

În urma analizării contestației și acordării punctajului pentru lucrarea domnului Grama Sebastian, comisia de soluționare a contestațiilor a stabilit următoarele:

Domnul Grama Sebastian a realizat un punctaj de 46 puncte din 100 puncte (baremul minim – 50 de punctaj). Rezultat contestație: RESPINS.

            Drept pentru care se încheie prezentul proces verbal.

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte

Crivoi Lucian                                                                                  ____________________

Membri

Bățoaia Cristina                                                                              _____________________

Bățoaia Petre                                                                                   _____________________

 

Secretar:

Timofte Liviu                                                                                  _____________________