Anunț rezultate concurs

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 535 din 17.07.2015      

A N U N T

Nr. 8016 din 17.08.2015

In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 17.08.2015 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

- Casier- Compartiment Contabilitate, buget-finante,taxe si impozite

-Coordonator centru- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

- Bucatar- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Muncitor intretinere- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

 , comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

            1.Casier : - Andronic Vasile a realizat un punctaj de 65 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)   Rezultat concurs :  ADMIS

 

            2. Coordonator centru- Maftei Simona Maria a realizat un punctaj de 39 puncte din 100 puncte (baremul minim- 80 puncte)  Rezultat concurs : RESPINS

 

            3. Educator Specializat- Grama Sebastian a realizat un punctaj de 48 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs : RESPINS

 

            4. Bucatar -Dobreanu Maria Petronela a realizat un punctaj de 53 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs :  ADMIS

 

            5. Muncitor intretinere- Turcuman Mihai a realizat un punctaj de 63 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs : ADMIS

 

COMISIA DE CONCURS:

PRESEDINTE: HERGHELEGIU GICA                         ____________

IOJA MARINA STELIANA                                          ____________       

PREOTU MIHAELA                                                   ____________       

SECRETAR: TIMOFTE LIVIU                                    ____________

 

File: