Rezultate selecție dosare

Proces verbal

Nr.7853  din 12.08.2015

incheiat astazi 12.08.2015 la sediul Primariei comunei Voinești

         Comisia de concurs, numita prin Dispozitia nr. 535 din 17.07.2015, intrunita in data de 12.08.2015, ora 12,00 la sediul Primariei comunei Voinești procedeaza la selectia dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in zilele de 17.08.2015  pentru ocuparea functilor contractuale vacante de :

-Referent agricol,  Compartiment Cadastru, Agricol si Fond Funciar

- Casier- Compartiment Contabilitate, buget-finante,taxe si impozite

-Coordonator centru- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

- Bucatar- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Muncitor intretinere- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

 Pana la data limita de depunere a dosarelor, 05.08.2015, la concurs s-au inscris urmatorii candidati :

 1. Referent Agricol  -NU
 2. Casier : - Andronic Vasile

              - Fotea Constantin

            3. Coordonator centru- Maftei Simona Maria

            4. Educator Specializat- Grama Sebastin

                                                - Bodorin Tatiana

            5.Bucatar -Dobreanu Maria Petronela

            6. Muncitor intretinere- Turcuman Mihai

     Comisia de concurs verifica dosarele de inscriere si constata urmatoarele :

 • candidata Bodorin Tatiana nu indeplineste conditiile generale ,respectiv, lipsa in original a adeverinta medicala, prevazuta pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Educator Specializat.
 • candidatul Andronic Vasile indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Casier.
 • candidatul Fotea Constantin indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Casier.
 • candidata Maftei Simona Maria indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Coordonator Centru.
 • candidatul Grama Sebastian indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Educator Specializat.
 • candidata Dobreanu Maria Petronela indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Bucatar.
 • candidatul Turcuman Mihai indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Muncitor intretinere.

Fata de cele prezentate, comisia de concurs stabileste urmatorul rezultat al selectiei de dosare:

 - Bodorin Tatiana - RESPINS

 - Andronic Vasile - ADMIS

- Fotea Constantin- ADMIS

 - Maftei Simona Maria - ADMIS

- Grama Sebastian - ADMIS

- Dobreanu Maria Petronela - ADMIS

- Turcuman Mihai - ADMIS          

Rezultatul selectiei de dosare se afiseaza in data de 12.08.2015, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Voinești , sub forma anuntului - anexa la prezentul proces verbal.

Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.

 

A N U N T

Nr. 7854 din 12.08.2015

            In urma selectiei dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 17.08.2015 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

-Referent agricol,  Compartiment Cadastru, Agricol si Fond Funciar

- Casier- Compartiment Contabilitate, buget-finante,taxe si impozite

-Coordonator centru- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

- Bucatar- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Muncitor intretinere- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

Pentru functia contractuala vacanta de Casier, din cadrul Primariei comunei Voinești s-au calificat in vederea sustinerii concursului urmatorii candidati :

 1. Andronic Vasile - ADMIS

 2. Fotea Constantin- ADMIS

Pentru functia contractuala vacanta de Coordonator Centru, din cadrul Centrului de ingrijire a copiilor tip after school s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorea candidata :

                  1. Maftei Simona Maria - ADMIS

Pentru functia contractuala vacanta Educator Specializat, din cadrul Centrului de ingrijire a copiilor tip after school  s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorul candidat :

 1.  Grama Sebastian - ADMIS
 2.  Bodorin Tatiana-    RESPINS

Pentru functia contractuala vacanta de Bucatar, din cadrul Centrului de ingrijire a copiilor tip after school Voinești s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorea candidata :

 1. Dobreanu Maria Petronela - ADMIS

Pentru functia contractuala vacanta de Muncitor intretinere, din cadrul Centrului de ingrijire a copiilor tip after school  Voinești s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorul candidat :

 1. Turcuman Mihai - ADMIS