Anunț închiriere pășune comunală

Primăria comunei Voinești, cu sediul în satul Voinești, comuna Voinești, județul Iași, telefon/fax: 0232/294755 organizează negociere directă, pentru închirierea pe o perioadă de 5 ani a pășunii comunale, în suprafață de 547,5125 ha, situată în extravilanul comunei Voinești, jud. Iași, proprietate privată a comunei Voinești, în vederea pășunatului.

Prețul de pornire al licitației este de 45 lei/ha/an. Documentația de atribuire se poate obține contra sumei de 10 lei de la sediul Primăriei Comunei Voinești, din sat Voinești, com. Voinești, jud. Iași.

Data limită solicitare clarificări: 07.05.2014 ora 13.00.

Data limită depunere oferte: 09.05.2014 ora 09.00.

Data negociere directă: 09.05.2014 ora 12.00.

Adresa la care se depun ofertele: Primăria comunei Voinești cu sediul în sat Voinești, comuna Voinești, jud. Iași.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Voinești, tel/fax. 0232/294.755

 

Afișat 30.04.2014.