Licitație publică deschisă

Primăria Comunei Voinești, cu sediul în satul Voinești, comuna Voinești, județul Iași, telefon/fax: 0232/294.755 organizează licitație publică deschisă cu selecție de oferte, pentru închirierea pe o perioadă de 5 ani a pășunii comunale, în suprafață de 547,5125ha, situată în extravilanul comunei Voinești, județul Iași, proprietate privată a comunei Voinești, în vederea pășunatului.

Prețul de pornire al licitației este de 60 lei/ha/an. Documentația de atribuire se poate obține contra sumei de 10 lei de la sediul Primăriei Comunei Voinești, din sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași.

Dată limită solicitare clarificări: 01.04.2014 ora 13.00.

Data limită depunere oferte: 07.04.2014 ora 09.00.

Data deschidere oferte: 07.04.2014 ora 10.00.

Adresa la care se depun ofertele: Primăria Comunei Voinești, cu sediul în sat Voinești, comuna Voinești, județul Iași.

Alte informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Voinești, tel/fax 0232/294.755.

 

13.03.2014