Situl de la Vocotești

În partea de vest a satului, pe ambele părți ale drumului Voinești-Vocotești, așezare Noua, suprapusă de locuiri din sec. IV-III î.e.n., IV e.n. și XV-XVIII. Cea mai veche locuire pare să aparțină culturii Precucuteni, reprezentată printr-un fragment de vas din pastă cenușie, decorat cu șiruri de împunsături orizontale și oblice. Ceramica Nouă, de tradiție Costisa, este decorată cu triunghiuri realizate din linii incizate, delimitate la partea superioară de linii orizontale incizate, între ele cu un șir de mici împunsături . Ceramica din sec. IV-III î.e.n. este prevazută cu brâu alveolat sau ușor crestat. Secolului IV îi aparțin fragmente de vase din pastă fină, cenușie sau cafenie, cu decor vălurit. Din sec. XV-XVI, datează fragmente ceramice din pastă aspră, de culoare roșcat-cărămizie, dar un fragment de toartă rotunjită și altele, de vase din pastă cu nisip fin, aparțin sec. XIII-XIV.