Anunț rezultate concurs proba scrisă 23.09.2015

 

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs     

A N U N T

Nr. 9984 din 23.09.2015

            In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 23.09.2015 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

1. Coordonator                  Centru de zi Voinesti                       

Pages