Proces verbal selectie dosare concurs 24.02.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 19 din 15.01.2016      

A N U N T din 19.02.2016

            In urma selectiei dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 24.02.2016 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

Pages