Anunț proba scrisă 24.02.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.19 din 15.01.2016      

A N U N T

 Nr. 2089 din 24.02.2016

            In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 24.02.2016 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

Pages