Anunț rezultate concurs

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 535 din 17.07.2015      

A N U N T

Nr. 8016 din 17.08.2015

In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 17.08.2015 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

- Casier- Compartiment Contabilitate, buget-finante,taxe si impozite

Pages