Anunţ selecţie parteneri proiect POCU

 Anunt Selectie parteneri pentru depunerea unui proiect in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 cu completarile si modificarile din 2016 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome”

 

Program Operational POCU 2014-2020

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”

Pages