Sistem de alimentare cu apă

  Pe data de 19 august 2013, d-nul Primar Dobreanu Gheorghe a semnat convenția privind modul de realizare a obiectivului "Sistem de alimentare cu apă comuna Voinești, Județul Iași", între S.C. APAVITAL S.A. Iași și Comuna Voinești, județul Iași. Părțile au convenit pentru realizarea și punerea în funcțiune a etapei I - a obiectivului de mai sus constând din: conductă aducțiune și rețea de distribuție apă în satele Voinești, Lungani și Vocotești, comuna Voinești.

Pages